MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tisztelt Adományozók! A MERD Magánerdőkért Egyesület ezúton szeretné megköszönni, hogy adója 1%-ával támogatta munkánkat, egyesületünket! Adószám: 18813591-2-15. Köszönjük szépen!

 
Erdészeti igazgatás / Bírságok

- Erdő talajának károsodásával kapcsolatos bírság

Az Erdőtörvény 62§-a rendelkezik az erdő talajának védelméről.

A törvény egy esetben az erdőgazdálkodó teljes körű felelősségét állapítja meg, két esetben pedig az erdőgazdálkodó mentesülhet a bírság alól, amennyiben nem róható fel neki a károsodás ÉS az előírt kötelezettségeket teljesítette.

Az erdő talaját ért kaárosítások esetén az alábbi bírságok szabhatóak ki:

Az erdőgazdálkodóra alkalmanként 50.000 Ft-tól 500.000 Ft közötti erdőgazdálkodási bírság szabható ki, és a bírság mértéke függ a károsítás mértékétől és a szennyező anyag mennyiségétől:

  • az erdő talajának erozió és tömörödés elleni védelem elmulasztása, a károsító tevékenység megszüntetése és/vagy helyreállításának elmulasztása miatt erdőfelújítási, erdőnevelési, fakitermelési munkák, faanyag mozgatása, és feltáró út kiépítése során -a megszüntetés és helyreállítás minden esetben az erdőgazdálkodó kötelessége!
  • szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya, vagy talajszennyező anyag elhelyezése esetén a megszüntetés és a helyreállítás elmulasztása miatt- a megszüntetés és helyreállítás akkor az erdőgazdálkodó kötelezettsége, ha a kár neki felróható okból következett be. Ha nem az erdőgazdálkodónak róható fel, akkor köteles a rendőrség, a környezetvédelmi hatóság és az erdészeti hatóság felé bejelentést, feljelentést tenni!
  • erdei avar vagy a talaj humuszos termőrétegének összegyűjtése és elszállítása, ilyen tevékenység megszüntetése és/vagy helyreállítás elmulasztása miatta megszüntetés és helyreállítás akkor az erdőgazdálkodó kötelezettsége, ha a kár neki felróható okból következett be. Ha nem az erdőgazdálkodónak róható fel, akkor köteles a rendőrség, a környezetvédelmi hatóság és az erdészeti hatóság felé bejelentést, feljelentést tenni!
 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design