MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

2017.szeptember 1-el hatályba lépett az Erdőtörvény módosítása. A módosításokat minden, ezen időpont után megindított erdészeti hatósági eljárásban alkalmazni kell!

2016.július 1-től új típusú, szigorú számadású szállítójegy és műveleti lap használata kötelező, melyek beszerzésében a MERD közreműködik. Keressen minket a 06 30/ 289 2489 telefonszámon, vagy a maganerdokert@gmail.com e-mail címen!

 
Erdészeti igazgatás / Erdő igénybevétel

Mi számít erdőterület igénybevételének?

Az erdőterület igénybevétele során a területet nem erdőként kívánjuk hasznosítani a továbbaikban, amely a legtöbb esetben művelési ág változással is jár. Ennek három típusa van: végleges igénybevétel, időleges igénybevétel és rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel.

Végleges igénybevétel: mezőgazdasági célra kívánjuk hasznosítani az erdőt (pl.: szántó, gyümölcsös), vagy termelésből kivonni (kivett művelési ágba, építkezés, útépítés). Végleges igénybevétel esetén  a művelési ág és a területhasznosítás célja is megváltozik.

Időleges igénybevétel: meghatározott ideig- maximum 5 évig -  más célra használják az erdőt (pl.: ideiglenes út létesítése), de nem kerül sor a terület használatának végleges megváltoztatására, az a határozott idő lejárata után újra erdőként hasznosul.

Rendeltetésszerű használatot akadályozó igénybevétel: nem jár művelési ág változással, de az igénybe vett erdőterületet nem lehet „erdőként használni” , a terület elsődleges hasznosítási célja megváltozik (pl.: sípálya, közmű vezetékek).

 
minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design