MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

2017.szeptember 1-el hatályba lépett az Erdőtörvény módosítása. A módosításokat minden, ezen időpont után megindított erdészeti hatósági eljárásban alkalmazni kell!

2016.július 1-től új típusú, szigorú számadású szállítójegy és műveleti lap használata kötelező, melyek beszerzésében a MERD közreműködik. Keressen minket a 06 30/ 289 2489 telefonszámon, vagy a maganerdokert@gmail.com e-mail címen!

 
Jótanácsok / Az ügyfél jogai az eljárásokban

7. Képviselethez való jog

Az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban személyesen vagy más személy útján járhat el. Az ügyfél helyett képviselője vagy meghatalmazottja akkor járhat el, ha jogszabály nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfelet törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, valamint a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezésekor a kirendelt ügygondnok képviselheti. A törvényes képviselő és az ügygondnok az ügyfél helyett vesz részt az eljárásban, a meghatalmazott pedig a meghatalmazástól függően az ügyfél helyett vagy az ügyféllel együtt járhat el. A képviselő közreműködése nem zárja ki azt, hogy vele együtt az eljárásban a képviselt ügyfél is részt vegyen. A természetes személy ügyfél részére, aki ismeretlen helyen tartózkodik, vagy nem tud az ügyben eljárni - törvényes képviselő vagy meghatalmazott hiányában - a gyámhatóság ügygondnokot rendel ki.


 
minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design