MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

2017.szeptember 1-el hatályba lépett az Erdőtörvény módosítása. A módosításokat minden, ezen időpont után megindított erdészeti hatósági eljárásban alkalmazni kell!

2016.július 1-től új típusú, szigorú számadású szállítójegy és műveleti lap használata kötelező, melyek beszerzésében a MERD közreműködik. Keressen minket a 06 30/ 289 2489 telefonszámon, vagy a maganerdokert@gmail.com e-mail címen!

 
Erdészeti igazgatás / Körzeti erdőtervezés

A körzeti erdőtervezés folyamata

A körzeti erdőtervezés célja a jogszabály szerinti, fenntartható erdőgazdálkodás kereteinek rögzítése. A körzeti erdőtervek az Állam készíti, érvényessége 10 évre szól. Az ország erdőtervezési körzetekre van osztva, melyeken rögzített ütemterv szerint, folyamatosan zajlik az erdőterezési munka. Az érvényben lévő körzeti erdőtervek elérhetőek a https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/erdeszeti_igazgatosag/erdeszet_szakteruletek/erdotervezes/korz_erd web helyen.

A körzeti erdőtervezés főbb szabályait az Erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.tv . és Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 21/2010.(II.4.) FVM rendelet szabályozza.

Az erdészeti ágazatért felelős miniszter minden évben kiad egy erdőterv rendeletet, amely a tárgyévben körzeti erdőtervezéssel érintett területekre vonatkozóan általános és konkrét szabályozási elemeket tartalmaz. Például az adott körzetben a véghasználati kor megállapítása célállományonként.

A körzeti erdőtervezés első fázisában az erdészeti hatóság előkészíti az erdőterv rendeletet, melynek során összegzi az előző 10 év gazdálkodási tapasztalatait, adatai, valamint egyeztet más, hatáskörrel bíró közigazgatási szervekkel ( pl. vízügy, természetvédelem…). Ezt követően tájékoztató fórumot tart az érintett erdőgazdálkodók, önkormányzatok, civil szervezetek számára, javaslataik megkérése és megvitatása céljából. Az erdőterv rendelet miniszter által történő kihirdetése után elkezdődik a körzeti erdőterv elkészítése.

Az erdészeti hatóság munkatársai (erdőtervezők) helyszínelik, leírják az erdőterületeket, valamint megteszik szakmai javaslataikat a következő 10 év gazdálkodására vonatkozóan. Az erdőgazdálkodó írásban nyilatkozhat a gazdálkodással kapcsolatos elképzeléseiről, amit az erdőtervező mérlegel munkája során.

A terepi feladatok elvégzését követően az erdészeti hatóság részletszintű tárgyalást tart, amelyre minden erdőgazdálkodót külön-külön meghív. Fontos, hogy a gazdálkodó képviseltesse magát, mivel itt dől el a konkrét területekre vonatkozó gazdálkodás 10 éves terve. A gyakorlat azt mutatja, hogy az erdőgazdálkodó megbízza az erdészeti szakszemélyzetét ( szakirányítóját) képviselete ellátásával. A részletszintű tárgyalások befejeztével tájékoztató fórum kerül megrendezésre, ahol minden eddig érintett közreműködőt tájékoztatnak a közel végleges körzeti erdőterv tartalmáról. Az itt elhangzó javaslatok közül a jogszabályba nem ütköző, és a fenntartható gazdálkodást nem akadályozó észrevételeket, amennyiben az nem ellentétes a gazdálkodó érdekeivel beépítik a körzeti erdőtervbe.

Utolsó fázis a záró tárgyalás megtartása, melynek célja a végleges terv bemutatása a közreműködők számára.

A végleges körzeti erdőterv adatinak felhasználásával az erdészeti hatóság térítésmentesen kiadja az erdőgazdálkodók részére az aktuális erdőterv határozatot, amely a következő 10 év gazdálkodási kereteit tartalmazza.   

 
minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design