MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Kérjük adója 1%-ával támogassa egyesületünket! Köszönjük.

Adószámunk: 18813591-2-15, Bankszámlaszámunk: 68800099-11103901

 
Erdészeti igazgatás / Nyilvántartásba vétel

Társult erdőgazdálkodás

Társult erdőgazdálkodás fogalma:

 2017.szeptember 1 előtt: a közös tulajdonú erdőket kötelező egy személy használatába adni, tehát a társult erdőgazdálkodás megvalósítása kötelező minden olyan esetben, ha a egy erdőnek több, mint egy tulajdonosa van, vagy az erdő több helyrajzi számon van, és azon különböző személyek a tulajdonosok.

2017.szeptember 1 után:

A közös tulajdonú erdőket elsősorban használatba kell venni vagy adni a Földforgalmi törvény és Fétv szerinti jogcímeken a módosított Erdőtörvény figyelembe vételével– azaz nincs használati rend vagy földhasználati szerződés -, és ahol nem kerül ilyen módon földhasználat bejegyzésre az erdészeti hatóságnál, ott erdőbirtokossági társulat alapításával vagy erdőkezelésbe adás útján társult erdőgazdálkodást kötelesek megvalósítani a tulajdonközösségek (Evt 20/A§ (3)bek.).

Erdő esetében a földhasználatot az erdészeti hatóság tartja nyilván. A földhasználót erdőgazdálkodónak hívják. Az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele kérelemre, közös tulajdonú erdő esetén írásba foglalt szerződés alapján történik.

Elsősorban tehát egy közös tulajdonú erdőn a tulajdonosi közösség használati rendet alakít ki, amely során vagy egy személy (3.személy vagy tulajdonostárs használatába adják az egész erdőt) vagy önálló erdőgazdálkodási egységeket kialakítva önállóan veszik használatba a tulajdoni hányadukra eső területet (ebben az esetben 30 méternél keskenyebb és 1 hektárnál kisebb terület nem alakítható ki). Egy önálló erdőgazdálkodási egységbe több tulajdonostárs tulajdoni hányada is kijelölhető.

Amennyiben nem kerül sor az egész erdő használatba vételére vagy önálló erdőgazdálkodási egységek kialakítására, akkor a törvény csak ebben az esetben írja elő a társult erdőgazdálkodási kötelezettséget. Ezt kétféle módon lehet megvalósítani: vagy erdőbirtokossági társulatot alapítanak a tulajdonosok (a meglévő Ebt-hez való csatlakozást ugyan nem írja a jogszabály, azonban úgy vélem lehetséges), vagy erdőkezelésbe adják az erdőt.

 
minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design