MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

2017.szeptember 1-el hatályba lépett az Erdőtörvény módosítása. A módosításokat minden, ezen időpont után megindított erdészeti hatósági eljárásban alkalmazni kell!

2016.július 1-től új típusú, szigorú számadású szállítójegy és műveleti lap használata kötelező, melyek beszerzésében a MERD közreműködik. Keressen minket a 06 30/ 289 2489 telefonszámon, vagy a maganerdokert@gmail.com e-mail címen!

 
Erdészeti igazgatás / Fásítás

Fásítás létesítése

Fásítás létesítését előzetesen be kell jelenteni az illetékes erdészeti hatóságnak, a tervezett létesítést megelőzően minimum 45 nappal.

A bejelentést formanyomtatványon kell megtenni, eljárási díj nincs.

A bejelentés kötelező mellékletei:

  • A fásítással érintett ingatlan tulajdonosainak és egyéb jogosultjainak írásbeli nyilatkozata, melyben a fásítás létesítéséhez hozzájárulnak, a nyilatkozatot két tanúnak is alá kell írnia.
  • A nyomtatványt (és ha szükséges, nyilatkozatot is) két, eredeti aláírásokkal ellátott példányban, védett természeti terület és/vagy Natura 2000-re kijelölt terület esetén három példányban kell benyújtani az illetékes erdészeti hatóságnak.

Az fásítást leghamarabb a bejelentés erdészeti hatósághoz történő beérkezésétől számított 46. napon lehet megkezdeni, de célszerű megvárni az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentés visszaérkezését.

A fásításnál nem követelmény az igazolt minőségű erdészeti szaporítóanyag. A gazda saját érdeke viszont, hogy jó minőségű, nagyobb hozamú fásítást hozzon létre, ezért célszerű minőségi magból nevelt, engedélyes csemetekertből  származó csemetét vásárolni.

 

 
minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design