MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

2017.szeptember 1-el hatályba lépett az Erdőtörvény módosítása. A módosításokat minden, ezen időpont után megindított erdészeti hatósági eljárásban alkalmazni kell!

2016.július 1-től új típusú, szigorú számadású szállítójegy és műveleti lap használata kötelező, melyek beszerzésében a MERD közreműködik. Keressen minket a 06 30/ 289 2489 telefonszámon, vagy a maganerdokert@gmail.com e-mail címen!

 
Erdészeti igazgatás / Szabadrendelkezésű erdő

Hogyan létesíthetünk szabad rendelkezésű erdőt?

Szabad rendelkezésű erdő létesítését előzetesen be kell jelenteni az illetékes erdészeti hatóságnak, a tervezett létesítést megelőzően minimum 45 nappal.

A bejelentést formanyomtatványon kell megtenni.

Eljárási díj: 6500 ft alapeljárási díj + földrészletenként 500 Ft.

A bejelentés kötelező mellékletei:

  • A telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak és egyéb jogosultjainak írásbeli nyilatkozata, melyben a szabad rendlkezésű erdő telepítéséhez hozzájárult(ak), a nyilatkozatot két tanúnak is alá kell írnia.
  • Az egyszerűsített kiviteli tervet egy példányban, védett természeti terület és/vagy Natura 2000-re kijelölt terület esetén kettő példányban kell benyújtani az illetékes erdészeti hatóságnak.

Az erdősítést leghamarabb a bejelentés erdészeti hatósághoz történő bérkezésétől számított 46. napon lehet megkezdeni, de célszerű megvárni az erdészeti hatóság által záradékolt bejelentés visszaérkezését.

 
minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design