MERDO.hu - Magán Erdőkért Egyesület

Tájékoztatás Viharkárral érintett erdőrészletek támogatásának igényléséről a Friss hírek rovatunkban!

 

ERDEI KÖZJÓLÉTI PÁLYÁZAT

A Felhívás címe: Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott
közjóléti funkcióinak fejlesztése
A Felhívás kódszáma: VP4-8.5.2.-17

2017.május 31 és 2019 március 29-e között nyújthatóak be.

 A)     célterület: erdei pihenőhely kialakítása vagy továbbfejlesztése: jellemzően gyalogos kirándulás
vagy gyalogtúra során rövid pihenésre szolgáló, közúton jellemzően nem megközelíthető,
kisebb közjóléti berendezés-együttes,

B)      célterület: erdei kirándulóhely és településkörnyéki kirándulóhely (a továbbiakban erdei kirándulóhely)kialakítása vagy továbbfejlesztése: intenzíven látogatott, huzamosabb ott tartózkodást biztosító vagy kirándulási célt szolgáló, többfunkciós közjóléti berendezés-együttes, amely a kirándulók számára pihenési, rekreációs lehetőséget is biztosít. Mindkét célterületen kizárólag korlátozásmentesen és ingyenesen igénybe vehető eszközök és létesítmények támogathatók.

 Egy támogatási kérelmet egy vagy mindkét célterületre is be lehet nyújtani.

 A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek

 A kérelmezőnek a támogatási kérelem elkészítésekor be kell tartania az erdészeti létesítményekre
vonatkozó szabályokat és benyújtásakor rendelkeznie kell az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelet (továbbiakban:Vhr.) 3/C.§ alapján az erdészeti hatóság, jogerős engedélyező határozatával jóváhagyott Közjóléti Engedélyezési Tervvel.

 Építési engedély köteles beruházás esetén az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt szükséges csatolni.

 Jelen felhívás keretében elszámolható összköltsége:
a.) erdei pihenőhely esetén egy projekt keretén belül legfeljebb 32 500 eurónak megfelelő forint összeg lehet,
b.) erdei kirándulóhely esetén egy projekt keretén belül legfeljebb 260 000 eurónak megfelelő forint összeg lehet.
Azonos kérelmező vagy konzorcium célterületre benyújtott kérelme esetében a magasabb összköltség a mérvadó.

 A támogatás mértéke a felhívásban meghatározott projektek maximálisan elszámolható
összköltségének 80%-a, non-profit szervezetek esetében 90%-a.

 FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY WEBOLDALUNKON TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK SZEREPELNEK, A PÁLYÁZAT TELJES ANYAGA A szechenyi2020 oldalon érhető el!!

 https://www.palyazat.gov.hu/vp4-852-17-az-erdei-koszisztmk-trtsmentesen-nyjtott-kzjlti-funkciinak-fejlesztse

 

minden jog fenntartva: Magán Erdőkért Egyesület 2014MSBT.hu design